Automatsko Doziranje Vlažnosti
 

Velika preciznost merenja vlage za sirovinu koja prolazi kroz određene zone
Tražena količina vlage se može izračunati preko parametara lit/h na kolišinu vode koja će se dodati
Kontrola rada dodatog elektronskog merača za vodu i računate količine robe
Obračun nedostataka u kontrolnoj tabli se kontroliše od strane operatora
Momentalni prikaz parametra dodate količine vode u Lt/h
Da prati ukupan iznos vode u litrima
Na celokupan sistem se može nadovezati više PC a i postoji mogućnost daljinskog nadgledanja samog uređaja

Model

dimenzije
(mm)

kapacitet
(t/h)

pritisak
(bar)

dodata voda
(lt/saat)
A

A

B

C

D

E

DOT

500

450

700

1245

1945

0-20

0-16

10-1000

 
Uzbekistan Sales Office: +998 71 256 87 33 - +998 97 440 50 65
Uzbekistan Sales Office